Zakon o javnoj nabavi

U Dokumenti, JAVNA NABAVA, Oglasna ploča

Ovdje možete pogledati linkove vezano uz javnu nabavu.

 

JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 83/2013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 143/2013)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013. (Narodne novine br. 13/2014)

KONCESIJE

Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/2012)

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/2012)

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine br. 152/2014)  

DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013)

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 127/2013) 

– Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 74/2014) 

You may also read!

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g. na području grada Hvara

POVEZNICU MOŽETE OTVORITI OVDJE: https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2023/08/Plan-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-za-2023.g.-na-podrucju-grada-Hvara.pdf

Read More...

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA

https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2023/03/PLAN-KLASIFIKACIJSKIH-OZNAKA.pdf

Read More...

Leave a reply:

Mobile Sliding Menu