Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Hvara

U Infrastruktura, Vijesti

P Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima parametara opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 06/01) potrebni stupanj pročišćavanja otpadnih voda za Hvar je prvi (I).

 

»Prvi stupanj (I) pročišćavanja« je obrada komunalnih otpadnih voda fizikalnim i/ili kemijskim postupkom koji obuhvaća taloženje suspendiranih tvari ili druge postupke u kojima se BPK5 ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20% prije ispuštanja, a ukupne suspendirane tvari ulaznih otpadnih voda za najmanje 50%;

 

Za prvi stupanj čišćenja – mehaničko čišćenje ugrađeno je kompaktno postrojenje koje je smješteno u odgovarajućem objektu izgrađenom na lokaciji sjeverozapadno od Hvara, a južno od uvale Vira, zapadno od državne ceste 116 Hvar-Stari Grad-Sućuraj koja vodi do uvale Vira na udaljenosti od cca 250 m od morske obale.

 

Glavni koncept uređaja čine dvije paralelne radne linije. Svaka linija se sastoji od tri osnovna dijela :

  • automatska fina rešetka (6 mm) sa ugrađenim elektropužnim transporterom,
  • aerirani pjeskolov-mastolov
  • fino membransko sito (0,45 mm)

 

Svaki od navedenih dijelova  eliminira konkretno onečišćenje.  Sa fizikalno – kemijskog pogleda  radi se isključivo o netopljivoj tvari (krupne i vlaknaste tvari, plastika, tkanina,  pijesak, masnoća) koja doteče glavnim kolektorom sa otpadnim vodama na uređaj.

 

U II. fazi planirano je pročišćavanje otpadnih voda do II. stupnja, biološko pročišćavanje koje bi znatno smanjilo  koncentraciju suspendirane tvari, biokemijskog i kemijskog opterećenja, BPK5 i KPK.

Nakon tretmana I. stupnja  uređaja za pročišćavanje, otpadne vode se prikupljaju u dozažnom bazenu, nakon čega se preko dozažnih sifona tlačnim cjevovodom (kopneni i podmorski ispust) transportiraju do difuzora podmorskog ispusta na dubini cca 68 m na udaljenosti cca1070 m od obale rta Galijola.

 

You may also read!

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g. na području grada Hvara

POVEZNICU MOŽETE OTVORITI OVDJE: https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2023/08/Plan-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-za-2023.g.-na-podrucju-grada-Hvara.pdf

Read More...

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA

https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2023/03/PLAN-KLASIFIKACIJSKIH-OZNAKA.pdf

Read More...

Leave a reply:

Mobile Sliding Menu