Sustav javne odvodnje grada Hvara

U Infrastruktura, Radovi, Vijesti

OObuhvatno područje grada Hvara koje gravitira istoimenom kanalizacijskom sustavu obuhvaća naselja i turističke objekte u centru grada Hvara i turističke komplekse izvan centra grada.

Kanalizacijski sustav je mješovitog i razdjelnog tipa. Sustavom javne odvodnje prikupljaju se komunalne otpadne vode, u nekim dijelovima grada (uglavnom stari dio grada te starija naselja) prikupljaju se skupa s oborinskim vodama. Na određenim lokacijama oborinske vode se prikupljaju odvojeno od kanalizacijskih voda i ispuštaju u more ili površinski otječu u more.

S obzirom na geografske, topografske i urbanističke karakteristike, kanalizacijski sustav grada Hvara podijeljen je na četiri karakteristična slivna područja:

  • sliv crpne stanice „Rotondo“
  • sliv crpne stanice „Majerovica“
  • sliv crpne stanice „Sirena“
  • sliv crpne stanice „Vira“

Svako od slivova, temeljem topografskih karakteristika može se promatrati zasebno u pogledu dispozicije oborinskih voda.

Kanalizacijski sustav grada Hvara sastoji se od:

  • gravitacijskih kolektora
  • tlačnih cjevovoda
  • crpnih stanica

Gravitacijski kolektori, sa ukupnom duljinom preko 17 km, čine najveći dio kanalizacijskog sustava grada Hvara prema kvantitativnom pogledu (starija izvedba od betonskih i azbestnih cijevi, novija izvedba od PE ili PEHD cijevi).

Uslijed nepogodnih topografskih karakteristika grada Hvara koje onemogućavaju gravitacijsko sakupljanje svih otpadnih voda, izgrađene su crpne stanice. Tlačnim cjevovodima se fekalna otpadna voda prepumpava do prekidnih okna gravitacijskih kolektora. Sve otpadne vode usmjerene su prema glavnom kolektoru koji kao glavno mjesto dispozicije otpadnih voda ima uređaj za pročišćavanje. Kanalizacijski sustav grada Hvara ima sedam crpnih stanica, ujedno i sedam tlačnih cjevovoda.

You may also read!

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g. na području grada Hvara

POVEZNICU MOŽETE OTVORITI OVDJE: https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2023/08/Plan-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-za-2023.g.-na-podrucju-grada-Hvara.pdf

Read More...

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA

https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2023/03/PLAN-KLASIFIKACIJSKIH-OZNAKA.pdf

Read More...

Leave a reply:

Mobile Sliding Menu