Projektna dokumentacija za predmet – Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije od područja Ograde u gradu Hvaru do mora – 3. faza

In Javna nabava

Poštovani,

 

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku:

https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2019/01/GP_Ograde-more.zip

Mobile Sliding Menu