Projektna dokumentacija za predmet – Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije od područja Ograde u gradu Hvaru do mora – 3. faza

U JAVNA NABAVA

Poštovani,

 

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku:

https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2019/01/GP_Ograde-more.zip

You may also read!

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g. na području grada Hvara

POVEZNICU MOŽETE OTVORITI OVDJE: https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2023/08/Plan-gradnje-komunalnih-vodnih-gradevina-za-2023.g.-na-podrucju-grada-Hvara.pdf

Read More...

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA

https://odvodnjahvar.hr/wp-content/uploads/2023/03/PLAN-KLASIFIKACIJSKIH-OZNAKA.pdf

Read More...

Mobile Sliding Menu