Kategorija: Infrastruktura

kamion-1-2

Sustav javne odvodnje grada Hvara

Obuhvatno područje grada Hvara koje gravitira istoimenom kanalizacijskom sustavu obuhvaća naselja i turističke objekte u centru grada Hvara i

Više
dsc03033

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Hvara

 Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima parametara opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 06/01) potrebni stupanj pročišćavanja otpadnih

Više

Mobile Sliding Menu