Autor: Admin

Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

Odluku o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova možete pronaći OVDJE.

Više
temp

Odluka o odvodnji otpadnih voda

PDF odluka o odvodnji otpadnih voda.

Više
temp

Pročišćavanje otpadnih voda i plinova

Ovo je jedna iz niza bilješki koje opisuju zaključke o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za industrijske sektore. Sve bilješke

Više
kamion-1-2

Sustav javne odvodnje grada Hvara

Obuhvatno područje grada Hvara koje gravitira istoimenom kanalizacijskom sustavu obuhvaća naselja i turističke objekte u centru grada Hvara i

Više
dsc03033

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Hvara

 Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima parametara opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 06/01) potrebni stupanj pročišćavanja otpadnih

Više
temp

Zakon o javnoj nabavi

Ovdje možete pogledati linkove vezano uz javnu nabavu.   JAVNA NABAVA – Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br.

Više
temp

Obavijest o načinu prigovora potrošača

OBAVIJEST O NAČINU PRIGOVORA POTROŠAČA Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14. ) obavještavamo potrošače

Više
temp

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

Ovim se Pravilnikom propisuju granične vrijednosti emisija u tehnološkim otpadnim vodama prije njihova ispuštanja u građevine javne odvodnje ili u

Više

Mobile Sliding Menu